Realizácie a revízie elektro

Úvod NovinkyRealizácie a revízie elektro

 

Tak ako naše projekčné oddelenie aj oddelenie realizácii a odborných prehliadok a odborných skúšok (revízii) je Vám vždy k dispozícii. Čo si vyprojektujeme to si následne aj zrealizujeme a uvedieme do prevádzky. Samozrejmosťou je dodanie všetkých dokladov v zmysle platných vyhlášok.

Ponúkame Vám realizáciu:
 • líniových rozvodov VN/NN
 • odberateľských trafostaníc
 • silnoprúdových inštalácii pre všetký typy objektov
 • slaboprúdových inštalácii pre všetký typy objektov
 • inteligentných inštalácii pre všetký typy objektov

V prípade, že sme stavbu projektovali my tak vieme ihneď po ukončení projekcie vystaviť  cenovú ponuku pre realizáciu stavby a jej dodanie na klúč. Ak máte už hotové projekty od iného projektanta a budete požadovať len realizáciu stavby tak pred samotným spracovaním ponuky pre realizáciu diela rpejde Vami dodaná projektová dokumentácia dôkladnou kontrolou na projekčnom oddelení kde v prípade nezrovnalostí dôjde ku konzultácii a návrhu na odstránenie nedostatkov. Po kontrole projektovej dokumenácie Vám bude zaslaná cenová ponuka pre realizáciu diela. Samozrejmosťou je konzultácia každého nášho kroku s Vami ako investorom a tak budete vedieť všetko o priebehu prác na Vaśej stavbe.


Zároveň ponúkame odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie):

 • líniových rozvodov VN/NN
 • trafostaníc
 • silnoprúdových inštalácii pre všetký typy objektov
 • slaboprúdových inštalácii pre všetký typy objektov
 • inteligentných inštalácii pre všetký typy objektov
 • elektrických strojov
 • elektrických spotrebičov, zariadení

 

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás telefonicky, mailom alebo priamo cez objednávkový formulár a dohodneme si stretnutie.

 
Naša adresa
Žabokreky nad Nitrou 478, 958 52 
 
Náš telefón
+421 903 283 083
 
Náš e-mail
elply@elply.sk
Kontakt
Typ služby

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]